Container-våg, Kärra, Lastbil

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

En särskild våg för container underlättar hanteringen av fulla containers. Lätt och snabbt byts container till nästa container. Instrument och administrativ hantering designas efter samråd med kunden.

Kilar underlättar hämtning och lossning. Kan erhållas en eller två sidor

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Med våg på kärran behövs inga omvägar för att väga lasten på någon våg i närheten. Du väger direkt och spar därigenom tid och pengar dvs mindre transportkostnad och högre vinst, ett effektivare utnyttjande av resurserna

Våg/lastindikator för gödselspridare

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

En enkel utrustning som är avsedd att monteras på tippkolven. Ett bra instrument som är lätt att använda och kalibrera. Kan addera flera vägning- ar, hantera tara och brytto/nettovägning. Du får en indikation av hur mycket lasten som finns på flaket väger. Systemet förutsätter att lasten är jämt utbredd. Jämför du 10 lass så är skillnaden av lastens placering och form inte så stor som man kan tro.

Noggrannheten ligger runt 400-500 kg per lass. Hör av dig så berättar vi mera. Vi har referenser och en rapport över dess funktion.