Industri och Service

Om

Vi har bra kontakter för tillverkning av vilka vågar som helst. Det är marknaden som bestämmer vad vi gör. Ska det vara ett stål med målningsprogram eller galvat för att ta ett exempel. Ta gärna del av vårt avsnitt om kvalitet. Flyttbara markvågar, tekniskt utvecklade förtjänar att uppmärksammas. Se markvågar. Vi har bra servicepersonal. Rena serviceuppdrag är dock inte så förekommande. Det kan vara något avlopp som är igensatt, störning av åska har hänt eller hjälp med kalibrering. Vi har inte sålt en enda lastcell tex. Det tycker vi är ett bra betyg. Ombyggnad av urgamla vågar som sålts för lång tid tillbaka av våra konkurrenter Vi har särskilt program för dessa typer av vågar som är 3 x 2m och längre. Vägning utan stopp. Tvättstation en nyhet. Containervåg en nyhet
Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Genom vår partners finns professionella resurser för tillverkning av olika typer av stålvågar. Vågarna anpassas enligt kundernas önskemål. Containervågen är ett bra exempel. Se sortiment Kärra lastbil container-våg.

Presentation av företagsgruppen. En av Våglant:s partner när det gäller stålvågar.

Företaget har lång erfarenhet av industriella stålkonstruktioner och storskalig projektledning. Under 30-års erfarenhet är företa- gets ständigt expanderat p.g.a hantering av ett ökat antal större byggprojekt i privat och offentlig sektor inom europa.

På grund av vår stora produktionskapacitet, kvalitetsstandard och goda relationer med våra kunder, skapade vi år 2013 en ny avdelning, specialiserad på alla typer av fordonsvågar.

Know-how från LEO företag inom sektorn, omfattar:

  • Fordonsvågar av olika typer,
  • Markvågar automation och kontrollsystem
  • Axel vägning fordonsvågar
  • Off road truckvågar
  • Fordonsvågar elektroniska komponenter och reservdelar

Med erfarna ingenjörer utvecklade vårt företag en konkurrens- fördel genom innovation inom fordonsvågar och vägning med olika automationssystem, axel vägning, fordonsvågar, och nyck- elfärdiga system. Vår produktion uppgår nu till mer än 250 styck- en enheter per år, Fordonsvågar, vägningsutrustning och auto- mation som exporteras till mer än 60 länder.

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Företagsgruppen äger en privat anläggning på 24.000 m2 varav 4,000 m2 inomhus. Dessutom en anläggning på 60.000 m2 varav 6.000 m2 inomhus. I området finns dessutom det modern teknologisk utrustning och programvara för design och konstruktion av ritningar för tillverkning och för arbeten relaterad till montering – stansning – skärning – konfiguration, liksom tekniskt kunnig personal, erfarna, kvalificerad och kontinuerligt utbildade.

Denna kombination utgör garanti och trygghet för vårt företags förmåga att tillhandahålla högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser efter noggranna produktionsscheman

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Den vänliga och stabila arbetsmiljön, fortbild- ning och teknisk expertis för vår personal samt våra specialiserade partners, är nyckelfaktorer till den stadiga ökningen av vårt företag, trots de ogynnsamma marknadsförhållanden som finns, både inrikes och utrikes

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Vi följer noga utvecklingen inom stålbearbetningssektorn och vi förvärvar de mest moderna produk- tionsmaskiner. Vår nuvarande maskinflotta omfattar:

– 23 Traverskranar från 3T till20t
– 1 Tornkranstyp 8t
– 4 Skjuvning skärning av stålplåtar . Tjocklek 2 mm till 16 mm – 3 Valsmaskiner max kapacitet
– 25 mm tjocklek X 3000mm bredd
– 3 Formningsmaskiner max kapacitet
– 12 mm tjocklek 4000mm bredd
– 3 Stansmaskiner borrning hål tills 35mm diam.
– 1 ”Boring ” fräsmaskin, åklängd 1500mm
– 20 Automatiska svetsmaskiner (Kempi)
– 3 Plasmacut och oxycut maskiner
– 2 Borrmaskin för balkar (Kontrollerad automation DRL 344)
– 1 Automatisk stansmaskin (DARLEY MPP1 10)
– 2 Benders för plattor
– 1 Cutting maskin (CNC TITAN40140)
– 2 Turning svarv tills 800mm diam.
– 1 CNC Borrmaskin för plattor V200
– 1 stansmaskin för plattor IMC

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Kvalitet för oss är inte ett allmänt uttalande, tan specifika dokumenterade åtgärder. För markvågar och markvågar inom automa- tionsprojekt följer vi strikta normer.

För att säkerställa att alla verk och stadier som är relaterade till stål-vågar- som är en fristående enhet, eller en del av ett större projekt inklusive vågautomation, såsom projektanalys, beräkningar, projektledning, konstruktion, målning, numrering, transport av stålvågar som består av olika delar på plats, genomförs i enlighet med projektets specifikationer och gällande normer. Strikta normer tillämpas i alla led och delar av konstruktioner för alla element.

De arbeten som normerna hänvisar till, är följande:
– Material inköp, konstruktion, rostskydds och målning inklusive målnings metodik, delar numrering, lastning och transport vid arbetsställe inklusive hjälp- och anslutande material

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Alla byggmaterial levereras från leverantörer som har ISO-certifiering och produceras enligt specifikationer EN10025, stålkvalitet S235- S275-S355 och CE-märkt där så krävs. Material är av högsta kvalitet utan avhopp, skador eller deformationer, som styrs av EN 1090. Toleranser enligt EUROKOD III, kapitel 3 enligt DIN 10034. Bultar, svetsmaterial, etc. uppfyller efterfrågade specifikationer. Specifikt bultar, ringar och muttrar är av kvalitet 8,8 och 10,9 elektrolytiskt galvaniserade. Svets material lagras och bevaras i gott skick.

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

För konstruktion av stål är det erforderliga materialet mestadels balkar av standardsektioner, som HEB, HEA, IPE och enheter enligt till EN10025. Kalla extruderade rör eller rektangulära rör uppfyller EN 10219.
Hela stålkonstruktion följer specifikationerna för EN 1090-2 samt att företaget har lång erfarenhet av liknande stål- konstruktioner och projekt.

Skärning och borrning av balkarna och plåtar är gjorda av automatiska maskiner, produktions (CNC) som styrs elek- troniskt via Construction Management Software (STRUCAD).
Stålkonstruktionen kommer att bestå av längsgående eller laterala delar från stålbalkar eller plattor, stålplåt, stänger, bultar, ringar, etc och i allmänhet vad anses nödvändigt för att slutföra konstruktionen.

Vi följer EUROKOD III kapitel 7, som definierar minimikraven för rätt utförande av behandling stål, och ppfyller alla krav i projekt beräkningar och dimensionering.

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Alla ståldelar är sandblästrade enligt ISO 8501 vid en klarhets grad av Sa 2,5 och är målade enligt målningen metodi- ken i SMALTOLIN som följande:
a) Tillämpning av epoxiprimer torr tunna membrantjocklek (D.F.T) ≈ 60 μm
b) Tillämpning av epoxiprimer torr tunna membrantjocklek (D.F.T) ≈ 60

μm Total målning tjocklek (D.F.T) = 120 μm

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

All skärning utförs enligt särskilda skärscheman som är utförda i elektroniska program / design. Skärning av balkar sker genom sågning med automatisk justering av skärlängden via PC.

Operatörer inspekterar varje del efter snittet som till längd och skär ortogonalitet och parallellt och är borrade med hög precision i maskin med automatisk vidarebefordran och borrning från 3 sidor av varje balk. Skärning av enkla formade och relativt liten längd plattorna görs för skjuvning skärmaskiner.

Skärning av komplexa, tjocka plåtar, särskilt för att uppnå hög precision, utförs i en automatisk syre-cut maskin. Maskinen styrs av programvaran matas av PC och utför bit skärning med förmågan 5 samtidiga sticklingar, som har samma egenskaper. Normala ränder och rostrester som inträffar efter borrning / skärning avlägsnas genom slipning för bättre vidhäftning av målning eller galvanisering.

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

All svetsning sker enligt EN1090-2 KLASS EXC: 2. Svetsningen utförs på ett sådant sätt för att säkerställa smältning av svetsning och basmaterialet för att uppnå ett homogent material över hela svetslängden.
För plattor av tjocklek av mer än 30 mm, är materialet förvärmt i svetsområdet och över hela längden av svetsningen. All Svetsning utföres enligt Welding Procedure Specification (WPS / WPAR) – enligt EN 288-2 / EN ISO 15614-1.

Svetsmetoder är: a) Genom elektrod Swam / 111, b) Halvautomatisk svetsning med tråd och gas skydd (semi – auto- matisk) GMAW / 135.
Alla svetsare har certifierats enligt EN-287-1 och alla svetsning görs inom fabriken och kontrolleras av certifierade tekniker nivå III efter icke-förstörande förfaranden:

• 100% Kontroll visuell
• Användning av genomträngande magnetiska vätskor (beroende på projekt specs)
• Ultraljuds kontroller (UT) vätskor (beroende på projekt specs)
•Dimensions kontroll 100%

Kriterierna i de icke destruktiva inspektioner acceptans beskrivs vid DINEN 25817 kategori B för intern svetsning och C i extern svetsning.

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Ankomst av delar till monteringsplatsen utförs med numrerade delar som tillåter transport. Alla konstruktioner är åtföljd av alla nödvändiga inspektionsprotokoll, såsom intyg om material, svetsning, färg, etc.

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Vårt företag har utvärderats och certifierats i enlighet med kraven i:
1. Kvalitets förfaranden ISO 9001: 2008
2. Certifiering för svetsade konstruktioner efter DIN 18800 – ΕΝ ISO 3834
3. Certifiering att EN ISO 1090-2 upp till klass EXC: 3
1,9 DOKUMENT
1. Kvalitetssystem ISO 9001: 2008
2. Tillverkning Kontroll och testplan
3. intyg om överensstämmelse av fabrikens tillverkningskontroll enligt
ΕΝ 1090-2
Vägning. Produktion och kvalitetsnormer
Nedan framgår standarder som antagits för tillverkning och testning av utrustning för vägning: Tillverkningsproces- sen och kvalitet beskrivs i vår ISO 9001: 2008.
strukturer:
• Markvågar Lastning förordningar: DIN 8119, DIN 1072
• EN1090-2
• Eurokod 1: Laster på bärverk
• Eurocode 2: Design av betongkonstruktioner
• Eurocode 3: Dimensionering av stålkonstruktioner
• Eurokod 4: Design av komposit stål och betong
• Varm-galvanisering: enligt ISO 1461

Svetsning:
• SV 288-2 / EN ISO 15614-1

Vägning elektronik:
• Produktionsmodellen motsvarar det som beskrivs i EG-typgodkännandeintyg EU-Type DK0199.62 Rev. 05 och till kraven i följande direktiv: 2009/23 / EG, 89/336 / EEG, 73/23 / EEG

Genom tillämpning av harmoniserade standarder:
o EN 45501: 1994 Metrologiska aspekter av icke-automatiska vågar.
o EN 55022: 1987 Gränsvärden och mätmetoder av radiostörningar egenskaper av informationsteknik

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Det finns många gamla vågar som behöver få en genomgång och kanske nytt instrument.

Vi har tagit fram ett särskilt program som med fördel kan installeras i gamla markvågar oavsett storlek. Vägningen kan ske med eller utan knapptryckningar.

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Din våg kanske inte är helt ok. Vi kan utföra renoveringsarbeten tillhandahålla reservdelar och instrument

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Tvättstation för lastbilar och truckar. Rulla över och tvätta fordonet direkt, snabbt och enkelt före transport till allmänt vägnät.

Bra för miljön och enkelt att använda. Bra för omkringliggande bebyggelse.

Tvättstationerna kan utrustas med våg. Dom finns i olika utföranden och storlek

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Våg under silon med lastceller monterade på silons ben. Bygghöjden 10.-15 cm beroende på konstruktion. Relativt enkel installation

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Besök Zemic:s hemsida direkt, Här finns massor av lastceller. Ta del av deras sortiment, återkom till oss så kan vi ta hem det du behöver till konkurrenskraftiga priser. Har du funderingar på val av lastcell så löser vi nog det också. Adressen till Zemics hemsida är www.zemic.nl

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Bra lastceller levereras från kända tillverkare. Flexibelt utbud förhållandevis bra priser. Inte billigast och inte dyrast, men bra. Tala om vad du behöver och jämför våra priser med våra konkurrenter. Ladda ned bifogade fil så får se
en del utbudet direkt. Har du frågor,kontakta oss, vi hjälper dej gärna. Om du startar ett projekt, kan du mot mindre ersättning få råd och stöd hur din konstruktion skall utformas för bästa resultatet. Vi rekommenderar att den hjälpen används innan projektet startar. Liten kostnad och tryggaste vägen om du är osäker. Adressen till Flintec hemsida är www.flintec.com