Markvågar

Om

Fasta Markvågar avser bilvågar, lastbilsvågar, fordonsvågar och truckvågar, t.e.x. Vårt koncept omfattar ett komplett modulsystem som byggs ihop i längder från 3 m och upp till 24 m. Bredden är alltid 3 m. Modulerna är skruvas enkelt ihop från det minsta till det längsta. Därefter monteras rostfria lastceller på plats. Anordningen vänds upp och ned och sänks med på en väl förberedd plats. Helst betong. Anslutning till instrument, skrivare och display.   Välj det alternativ som passar din verksamhet bäst. Hur långa ekipage skall vägas? Skall man ta till lite extra längd eller ska man hålla igen med kanske delad vägning som följd. Vi ger dig gärna aktuella priser för resp. alternativ för att underlätta ditt val.
Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

20 tons axeltryck. Max 30 ton. 3m bred och 3m lång. Vågplatta avsedd för axel och boggivägning. Levereras kalibrerad från fabrik, klar för vägning direkt. Vågen kan krönas/verifieras för stillastående vägning. Våginstrument och skrivare ingår i leveransen. Program för stillastående eller rulla över vägning. Programmet medger vågdata med register för t.ex. kunder och material. Instrument väljs efter kundens behov. Överbyggnaden är byggd av moduler vilket innebär enkel montering och flexibel. tillverkning och lägre priser Optioner: Av bilden framgår lagret från serietill- verkning Ramper och sidoskydd som skyddar mot avkörning. Utgå från ditt behov. Välj våg därefter.

Tveka inte, begär ytterligare information.

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Stort sortiment av olika storlekar. Tillverkade med kraftiga lastceller. Till vågen ansluts ett lämpligt våginstrument eller en PC som har mera funktioner och kan skriva ut rapporter på många olika sätt. Byggnationen är enkel. Noggranna ritningar lätta att följa medför att monteringen av vågen som levereras i byggsats kan ske på betryggande sätt.

Markvåg byggd ovan markplanet, Verifierbar. Uppbyggd av kraftiga moduler med typgod- kända lastceller. Kalibrerad på fabrik.

Våginstrument och skrivare ingår i leveransen. Statisk vägning. Programmet medger vågdata med register för t.ex. kunder och material. Instrument väljs efter kundens behov. Överbyggnaden är byggd av moduler vilket innebär enkel montering och flexibel tillverkning och lägre priser Optioner: Durk-plåt eller slät yta. Ramper och sidoskydd som skyddar mot avkörning. Åtkomst av lastceller från sidan eller ovanifrån Utgå från ditt behov. Välj våg därefter.

Systemet kan byggas ut genom att ansluta PC med en mycket funktionell programvara avsedd för professionell vägning. Förutom vågsedlar I olika format finns rapportgenerator som enkelt tillhandahåller rapporter av olika slag.

Programvaran kan anslutas med korthantering för snabb vägning för befintliga kunder. RFID läsaren kan även förses med printer för utskrift av vågsedel.

Teknisk översikt

PC program huvudmeny

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Markvåg 3 x 18 – 24 m Uppbyggd på samma sätt som vågarna nr 2 ovan men med en kraftigare konstruktion. Vågarna byggs för nedfällning i mark eller ovan markplanet eller delvis.

  • Option: Durkplåt eller slät yta.
  • Ramper: Rails som sidoskydd mot avkörning
Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Kraftig konstruktion av moduler i 6m längder från 6 till 18 m och 3m bredd, Bra rostskyddsprogram och/eller galvaniserat utförande. Tillverkaren har 40 års erfarenhet av vägning vilket borgar för genomtänkta konstruktioner som kan monteras upp på en halv dag och flyttas till nästa plats. Vågbryggan kan installeras på hårdgjort underlag som kan trafikeras av lastbilar. Inga speciella kranar, förmonterade lastceller, bra åtkomlighet.

Exempel på installation. Från lösa delar till driftklar våg

Allmän beskrivning

  • Lätt att transportera med liten lastbil.
  • Enkel och snabb installation/flyttning, inom en dag. Kan flyttas med hjälp liten gaffeltruck utan användning av kranar och annan tung utrustning.
  • Inget behov av speciella fundament, kan installeras på alla, rimliga horisontella, hårdgjorda ytor av tex betong, asfalt eller grusbädd. Ytor, som kan bära fullastade lastbilar
  • Endast 300 mm hög våg konstruktion, från underlag till överkant. Industriell lackering eller galvaniserade konstruktioner
  • Unik modul design bestående av 3 basmoduler, tvärbalkar, vågelement samt påfart och avfartsramper som tillval.
  • Alla delar till vågbryggor inklusive lastceller och monteringsdetaljer fästen, förblir lättillgänglig efter installationen, vilket garanterar okomplicerat underhåll.

1) Förflyttning av vågmoduler och detaljer

Installation sker med hjälp av endast en liten gaffeltruck

2) Lastceller och kopplingsbox

Förblir lättillgängliga efter installation

3) Endast minimalt fundament behövs

Ofta endast på de delar som stöder vågmoduler och ramperna (Fästpunkter)

4) Efter en halv dags arbete är installationen klar och vägning kan börja.

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Enklast tänkbara våg med ett mycket ett enkelt instrument.

Kontakt: 46 (0)708 55 55 56

Synnerligen kraftiga vågplattor, Tillverkas I olika bredder Kan byggas in i betongkasun. typgodkända lastceller i vågplatta.

Kalibrerad från fabrik. Våginstrument väljs med hän- syn till vilka önskemål av utdata och vägningssätt som önskas.