Jordbruksaktuellt reportage

I tidningen Jordbruksaktuellt finns ett reportage angående en kund som köpt vår våg.

I texten står följande,

””Felmarginalen vid vägning med Våglants axelvåg är cirka 1 %””.
Det är både rätt och fel. Det har visat sig att vågen faktiskt är mera noggrann än så.
Fel = 1% på ett lass om 40 ton = 400 kg avvikelse, det är inte rätt
Rätt= 1 % på ett lass om 10 ton =50-100 kg avvikelse det är däremot rätt.
Det blir fel att räkna % utan hänsyn tagen till lastens storlek. I stället skall man räkna kg.

Tex avvikelsen är, oavsett lastens storlek, 50 till 100 kg, om avvikelsen är 150 kg, är det lämpligt att göra en ny kalibrering. Det är vår erfarenhet.

Resultatet stödjer sig på den erfarenhet vi har från våra kunder som använder vårt senaste våginstrument sedan flera år tillbaka. Men det kräver att vågen är rätt installerad och att själva vägningen utförs enligt våra anvisningar och att förhållandena är de rätta på vägningsplatsen. Och det är väl rimligt.

Hela reportaget framgår av

http://www.ja.se/artikel/53131/senaste-numret?latest=yes